از میان ۱۵۰ سایت خبری استان خوزستان، باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان هفدهمین سایت برتر خوزستان شد

رتبه بندی سایت های خبری استان خوزستان منتشر شد/ از میان ۱۵۰ سایت خبری استان خوزستان باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان هفدهمین سایت برتر خوزستان شد

سایت های خبری، این روزها از موثر ترین رسانه های کشور به حساب می روند. از یک سو آنلاین بودن آن ها و قابلیت انتشار آخرین اخبار و تحولات و از سوی دیگر هزینه نسبتا کم تر اداره آن ها نسبت به رسانه های مکتوب از جمله عوامل مؤثر در میزان اثرگذاری رسانه های مجازی است.

به گزارش خوزستان امروز این روزها و در حالی که هر روز بحث های انتخاباتی داغ تر می شود راه اندازی سایت های خبری جریان های سیاسی به اوج خود رسیده است .

بر این اساس خوزستان مدیا با بررسی رتبه ۱۵۰ سایت خبری مطرح استان خوزستان در وب سایت الکسا که مرجع میزان رتبه سایت ها در ایران و جهان است بعد از حذف سایت های غیر فعال اقدام به انتشار رده بندی ۱۲۰ رسانه استان خوزستان می نماید.

رده بندی این سایت ها با توجه به رتبه ارائه شدن در سطح بین المللی صورت گرفته است. بدیهی است با توجه به این که برخی از این رسانه ها فاقد رتبه الکسای ایران می باشند این رده بندی به صورت الکسای گلوبال منتشر می گردد . لازم به ذکر است که این رتبه بندی بر اساس لحظه ای ، روزانه، هفتگی و ماهانه قابل انجام است. توضیح: رتبه سایت های خبری مربوط به روز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳ می باشد

رتبه   نام رسانه   رتبه الکسا

۱      خوزنیوز           ۴۴,۸۷۶

۲      رهیاب نیوز       ۵۷,۶۱۸

۳      عصرآبادان       ۱۶۷,۰۱۶

۴      شوشان        ۱۸۴,۷۳۳

۵      روناش           ۲۴۳,۹۱۹

۶      فیدوس          ۲۵۷,۸۹۳

۷      دز ان ان         ۲۷۳,۰۵۰

۸      ایبنانیوز           ۳۵۹,۴۶۷

۹      روزنامه کارون   ۴۰۵,۰۴۲

۱۰    خورنا             ۴۰۵,۰۵۳

۱۱    هفتکل نیوز      ۴۰۹,۱۲۵

۱۲    عصر اهواز       ۴۷۵,۱۴۵

۱۳    پیک شوشتر    ۵۲۳,۵۷۹

۱۴    صدای آبادان    ۵۳۰,۰۷۱

۱۵    باوی نیوز         ۵۴۲,۱۶۱

۱۶    دزفول امروز      ۵۶۸,۱۴۰

۱۷    باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان   ۵۸۵,۱۸۷

۱۸    اکسین پرس     ۶۲۴,۷۸۸

۱۹    بهبهان نیوز       ۶۶۱,۵۷۸

۲۰    آبادان نیوز         ۶۹۲,۲۱۶

۲۱    لالی نیوز          ۷۰۸,۷۷۰

۲۲    اندیمشک جوان    ۷۲۳,۱۹۵

۲۳    سپنا                ۷۲۵,۰۲۸

۲۴    اروند آنلاین         ۷۶۱,۰۷۹

۲۵    اهواز نوین           ۷۹۷,۰۵۵

۲۶    خوزنا                ۸۷۷,۲۳۴

۲۷    عروج               ۸۹۷,۳۹۴

۲۸    نور خوزستان        ۹۴۶,۰۳۲

۲۹    آرا نیوز              ۹۷۷,۲۳۴

۳۰    صنعت نفت        ۱,۰۰۰,۹۶۲

۳۱    شوشترروز         ۱,۰۳۶,۰۱۵

۳۲    باغملک نیوز       ۱,۰۴۱,۷۷۱

۳۳    پرستاری           ۱,۱۱۶,۱۰۴

۳۴    روزان                ۱,۱۱۶,۳۳۰

۳۵    کارون پرس         ۱,۱۳۳,۹۶۱

۳۶    موج چهارم          ۱,۱۴۶,۷۸۱

۳۷    دزفیل                ۱,۲۰۰,۱۳۴

۳۸    امیدیه نیوز           ۱,۲۰۹,۱۴۱

۳۹    خرمشهر خبر       ۱,۳۲۱,۲۶۷

۴۰    هور نیوز               ۱,۳۲۹,۰۷۷

۴۱    عصر ما               ۱,۳۵۱,۵۱۵

۴۲    ایذه پرس            ۱,۴۰۴,۴۹۳

۴۳    هنر دز                ۱,۴۲۱,۱۰۹

۴۴    دزنا۲۴                ۱,۴۴۰,۰۰۶

۴۵    آسماری نیوز        ۱,۴۵۳,۸۴۶

۴۶    خوزستان امروز     ۱,۵۵۶,۱۲۸

۴۷    بروآل                  ۱,۵۶۲,۵۳۱

۴۸    تابنده                ۱,۵۸۹,۳۵۶

۴۹    کارون آنلاین         ۱,۶۳۱,۴۹۸

۵۰    التزام نیوز             ۱,۶۳۲,۱۲۶

۵۱    ایذه نیوز             ۱,۶۶۰,۸۸۳

۵۲    خوزیان نیوز          ۱,۶۷۴,۹۰۸

۵۳    وب دا                ۱,۶۷۹,۸۶۹

۵۴    سازه نیوز             ۱,۷۱۷,۷۶۳

۵۵    هندیجان نیوز         ۱,۷۲۳,۱۱۱

۵۶    شوش نیوز            ۱,۷۵۴,۲۱۳

۵۷    MIS نیوز               ۱,۷۷۵,۶۴۱

۵۸    خوانا نیوز               ۱,۸۰۲,۰۲۰

۵۹    مسجد س خ         ۱,۸۳۴,۰۹۶

۶۰    سفیرشوشتر         ۱,۸۳۴,۵۲۳

۶۱    اندیمشک نیوز        ۱,۸۸۷,۴۵۸

۶۲    سدید نیوز             ۱,۹۱۴,۸۱۱

۶۳    ورزش ماهشهر      ۱,۹۲۵,۶۵۰

۶۴    گتوندنیوز                ۱,۹۶۲,۲۴۹

۶۵    کارون نیوز              ۲,۰۱۱,۷۶۵

۶۶    آبادان                  ۲,۰۱۲,۵۵۶

۶۷    صبح اروند              ۲,۰۴۰,۵۰۸

۶۸    اریترین                  ۲,۰۴۹,۲۳۸

۶۹    دز تایمز                 ۲,۰۸۵,۹۶۴

۷۰    ایذه نیوز                 ۲,۱۴۲,۱۶۶

۷۱    MIS آنلاین              ۲,۱۶۲,۰۲۷

۷۲    اندیکاخبر                ۲,۲۹۱,۳۳۶

۷۳    ماهشهر امروز         ۲,۴۶۶,۱۷۲

۷۴    آبادان نو                ۲,۴۸۷,۳۰۲

۷۵    هویزه نما              ۲,۵۳۰,۷۱۳

۷۶    ورزش خوزستان      ۲,۶۶۶,۵۰۳

۷۷    بهمن شیر            ۲,۹۴۹,۰۵۴

۷۸    توسعه جنوب         ۳,۶۰۱,۲۳۴

۷۹    شادگان رصد        ۳,۹۱۵,۶۹۳

۸۰    رامشیرپانا          ۴,۰۰۵,۳۶۰

۸۱    هفتکل ندا         ۴,۲۰۱,۱۴۲

۸۲    آنی آنلاین         ۴,۲۳۳,۴۷۳

۸۳    دزفول نیوز        ۴,۳۷۰,۶۰۸

۸۴    نذیرنیوز           ۴,۳۸۰,۰۱۶

۸۵    سفیر             ۴,۸۵۸,۱۶۸

۸۶    میراث            ۴,۹۶۲,۴۴۴

۸۷    اندیمشک نیوز۲    ۵,۰۱۲,۲۳۸

۸۸    کوثر                ۵,۰۴۱,۹۲۸

۸۹    شوش سیتی      ۵,۲۵۰,۹۸۲

۹۰    خوزستانی ها      ۵,۴۳۱,۷۴۹

۹۱    رامشیر نیوز         ۵,۶۱۸,۱۱۹

۹۲    نور حوزه           ۶,۱۰۰,۰۳۶

۹۳    ورزش شوشتر     ۶,۲۳۱,۵۲۸

۹۴    دوکوهه            ۶,۴۱۳,۳۶۷

۹۵    نیوز آبادان         ۷,۳۵۰,۱۲۳

۹۶    آبادان امروز        ۷,۴۸۰,۱۸۸

۹۷    سوسنگردنیوز      ۷,۸۰۵,۷۶۱

۹۸    آسماری           ۷,۸۱۷,۳۳۱

۹۹    اکسین نیوز       ۸,۱۰۱,۷۳۰

۱۰۰   رضوان               ۸,۷۶۷,۰۴۸

۱۰۱   خوزستان مدیا      ۹,۰۰۳,۶۷۹

۱۰۲   دنیا نیوز             ۹,۶۹۶,۹۱۴

۱۰۳   تلاش نیوز         ۱۱,۰۳۲,۲۹۰

۱۰۴   ندای رسا          ۱۱,۵۶۲,۲۹۷

۱۰۵   باوی نیوز          ۱۳,۸۴۳,۶۰۶

۱۰۶   اهواز امروز        ۱۵,۲۳۰,۰۵۰

۱۰۷   رومنا              ۱۵,۲۶۶,۰۹۳

۱۰۸   رضوان نیوز        ۱۵,۷۹۷,۰۴۸

۱۰۹   صبح کارون        ۱۵,۷۹۹,۰۳۵

۱۱۰   خوزبانو             ۱۶,۱۳۶,۳۹۴

۱۱۱   بختیاری نیوز     ۱۶,۸۸۸,۱۴۰

۱۱۲   هویزه نیوز         ۱۷,۱۷۱,۹۲۵

۱۱۳   آورد نیوز             ۱۷,۳۹۳,۵۶۸

۱۱۴   حمیدیه خبر        ۱۷,۹۵۲,۲۱۴

۱۱۵   خوزستان آنلاین    ۱۸,۲۶۰,۱۱۸

۱۱۶   خبر کارون          ۱۹,۴۳۴,۹۳۴

۱۱۷   اسرانیوز            ۱۹,۷۰۷,۹۱۷

۱۱۸   محصل نیوز         ۱۹,۹۷۰,۷۶۷

۱۱۹   میداود نیوز         ۲۰,۰۱۰,۰۲۷

درباره نویسنده

9259مطلب نوشته است .

۶ Comments on “از میان ۱۵۰ سایت خبری استان خوزستان، باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان هفدهمین سایت برتر خوزستان شد”

 • علی کاظمی wrote on ۲۴ تیر, ۱۳۹۳, ۱۴:۰۰

  به امید خدا بزودی شاهد صدر نشین شدن سایت های خبری مسجدسلیمان در کشور خواهیم بود. رقابت در خوزستان برای ما کمه

 • جليلي wrote on ۲۴ تیر, ۱۳۹۳, ۱۴:۳۹

  تبریک آقای مرادی این حاصل زحمات شما وتیم باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان است. انشالله رتبه اول…

 • حسن wrote on ۲۴ تیر, ۱۳۹۳, ۲۳:۴۲

  آقای مرادی دورود بر شما..
  چند ساله دارین فعالیت میکنین؟؟

 • سعيد مرادي wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۳, ۵:۴۵

  با سلام. سایت خبری باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان در خرداد 92(1 سال) است که آغاز به کار کرده است.
  البته بنده حدود 15 سال است که فعالیت مطبوعاتی دارم.

 • شيخ رباط wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۳, ۶:۵۲

  عالی ست آقای مرادی. آرزوی موفقیت روزافزون برای شما.

 • اسفندیار صالحی پور wrote on ۲۵ تیر, ۱۳۹۳, ۱۹:۴۳

  سلام و عرض ادب خدمت دوست عزیزم آقا سعید مرادی
  تلاش شما در عرصه اطلاع رسانی و خبر بدون هیچگونه چشم داشت ستودنی و شاسته تقدیر است.
  موفقیت ، پیروزی و سربلندی را برای شما از درگاه حق تعالی استدعا دارم.

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2021 رویش زاگرس. محفوظ است.
ویرایش شده توسط سعید مرادی